เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Watson-Marlow unveils newest chemical metering pump

The Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) has launched the Qdos Conveying Wave Technology (CWT) pump which extends the capabilities of peristaltic pump know-how and provides longer service life than conventional tube-based designs.
Qdos CWT pumps achieve their peristaltic motion by operating a fluid contact factor that provides the same primary perform because the tube of a conventional peristaltic pump. As nicely as the elimination of vapour locking, the component delivers steady, dependable efficiency, even with fluctuations in ambient temperature and pressure.
To obtain the peristaltic pumping action, the CWT pump head incorporates an EPDM factor quite than a tube, which acts towards a PEEK observe. เกจวัดแรงดันน้ำ ensuing fluid contact component is subjected to very low stress levels, allowing the Qdos CWT to supply an extended service life.
Qdos CWT pumps supply excessive levels of chemical dosing accuracy in water treatment functions. The pumps introduce chemical compounds, including sodium hypochlorite for post-chlorination cycles, with out the necessity to overdose. The sealed CWT pump head delivers accurate, linear and repeatable move and could be very safe because it minimises operator publicity to chemical compounds.
Share