เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

TYCO introduces Aquamist ULF for Cable Tunnel Fire Protection

Tyco Fire Protection Products introduces AquaMist ULF (Ultra Low Flow) for cable tunnels. AquaMist ULF is a low pressure water mist system designed to deliver water droplets with a high cooling impact to shortly take away heat from a fire. It helps reduce water consumption and minimises harm to cables within the protected space. เกจ์วัดความดัน supplies the rapid suppression wanted to keep away from the potential price and downtime associated with a cable tunnel hearth.
The full system design comprises pipes, pumps, detection and approved valve sets. Other elements include electrically operated valves with a strain ranking of 17.2 bar, the Nozzle AM4, which produces a range of water droplet sizes to reduce warmth and penetrate the hearth zone, and the Tyco AquaMist Mist Control Centre (MCC) Pump Skid Unit. This is a pre-assembled, self-contained management centre for the AquaMist ULF system, designed to fulfill probably the most stringent challenge necessities. The system can also be configured for zonal fireplace safety.
“As a water mist system that mixes low pressure with a high cooling impact, AquaMist ULF is an environment friendly resolution to combat cable tunnel fires,” mentioned Alex Palau Bosch, Product Manager at Tyco Fire Protection Products. “The impact of cable tunnel fires can seriously have an result on companies. Our AquaMist system is designed to provide immediate and complete safety of cable tunnels with minimal disruption and incurred price.”
Thanks to its compact design, AquaMist ULF reduces area requirements and facilitates cheaper set up compared to excessive pressure methods. The system additionally minimises post-discharge water therapy and clean-up prices.
For more information, go to www.tycoaquamist.com
Share