เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Thompson Pump and Manufacturing Company, producers of professional quality moveable bypass and dewatering pumps, lately featured its 6 in solids dealing with pump with Enviroprime System at this year’s Water & Wastewater Equipment, Treatment & Transport (WWETT).
The Thompson Pump 6 in compressor-assisted solids handling pump (6JSCE) is designed for sewer bypass, emergency response and any high-head/high-volume applications. – Image: Thompson Pump and Manufacturing Company
The Thompson Pump 6 in compressor-assisted solids dealing with pump (6JSCE) is designed for sewer bypass, emergency response and any high-head/high-volume applications. With its heavy-duty cast-iron construction and quick priming capabilities, it could cope with flows up to 2,680 gpm and heads as much as a hundred ninety ft, with most solids handling up to 3 in. เกจวัดแก๊สหุงต้ม -suction centrifugal pump can dry-prime and re-prime routinely and is supplied with the Enviroprime System that doesn’t enable product blow-by of pumped materials.
Chris Thompson, president of Thompson Pump and Manufacturing Company, mentioned: “Our JSC series pumps are powerful, reliable, constructed for longevity and supply exceptional ROI, and this pump leads the trade in municipal, building and industrial purposes.”
Share