เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

A render of the model new smolt facility.
Sterner AS has selected PG Flow Solutions to deliver 15 pump systems for the brand new smolt facility that it’s building for Sande Settefisk in Sandane, Norway.
The new facility will improve annual smolt (salmon and rainbow trout) manufacturing from a million to five million on the company’s website in Sandane.
PG Flow Solutions will supply nine of its giant circulation pumps and 6 pumps for stripping CO2 from water.
The circulation pumps are able to pumping large volumes of water with low strain. They will be used to pump contemporary water into the RAS (recirculating aquaculture system) facility’s three departments. The CO2 stripper pumps will assist guarantee strong manufacturing and low ranges of organic waste at the facility.
The plant may have three departments, each with a maximum feeding of 1500 kilograms per day. It will consist of a hatchery with RAS expertise and two grow-out departments, one with a flow-through system and one with RAS expertise.
“This is an ambitious funding by Sande Settefisk. ที่วัดแรงดัน are very proud to be chosen as subcontractor to Sterner, who has built up a strong status for delivering fish-friendly water remedy solutions,” said Øyvind Berg, vice chairman of sales and advertising at PG Flow Solutions.
The pump techniques will be assembled and tested at PG Flow Solutions’ fabrication and take a look at facility in Sande, Norway.
Share