เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

New revolutionary Stabilizer LFG nicely caps from QED Environmental Systems

เกจวัดแรงดันลมราคา (LFG) nicely cap, from Q.E.D. Environmental Systems, contains a distinctive, patented help ring moulded instantly into the cap that aligns and stabilizes the LFG wellhead and reduces leaks. The Stabilizer LFG well cap’s durable, heavy-walled polyethylene construction makes it ideal for any local weather.
The Stabilizer is the primary engineered gas well cap that enables liquid degree readings with out removing the wellhead. Easy access for liquid level reading is faster, safer, and results in less system disruption. There is not any air introduction or fuel release, no need to shut down the nicely for degree measurements, and no have to rebalance the wellfield afterwards.
The cap’s innovative assist ring design takes pressure off the versatile coupling and the flex hose and, together with watertight threads, reduces the potential for leaks on the wellhead. The caps are moulded in QED’s distinctive yellow that is designed to assist identify and shield the entire nicely from harm and ensures customers are receiving genuine QED properly caps.
The Stabilizer LFG well caps are designed to work with 6-inch and 8-inch diameter wells with 2-inch or 3-inch gasoline wellheads. An economy mannequin is on the market for 6-inch gas-only wells. All properly caps function direct entry ports appropriate with a number of current landfill merchandise, together with the QED Easy Level™ for monitoring and measuring liquid ranges and a transportable water level meter that provides gentle and sound indication when a probe touches water. Available pump becoming kits permit conversion of gas restoration caps to dual extraction wells.
Share