เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

NOXPA upgrades its Kiber NTE pumps with its Kiber KTE pumps. The Kiber KTE are progressive cavity pumps with a hopper and a feeding screw, so they’re used for viscous products, masses, pastes and liquids with solids in suspension.
Their primary utility is for transferring complete or destemmed grapes and the compact design permits to install them right under the destemming machine. The feeding screws have a particular design, adapted to each pump measurement, to have the ability to ship a mild passage of solids, according to circulate.
The hoppers have a security grid, a drainage and a minimum degree resistive sensor to cease the pump in the occasion there is not product inside, and therefore, to avoid the running on dry, that would injury the rubber of the stator and the mechanical seal.
pressure gauge ไฮ ด รอ ลิ ค are supplied on a stainless steel trolley with wheels with brake. Also, an ergonomic handle ready to mount an electrical panel is included. Tailor-made electrical panels may be mounted, to cater on your particular person wants.
pressure gauge trerice ราคา consists of a worm gearbox with flange, coupled to a standard three-phase electrical motor based on IEC.
Share