เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Low-Emission Plug Valve
Flowserve engineered the Durco® G4XZ low-emission plug valve to carry out reliably and ensure compliance with the most stringent ISO and API fugitive emissions requirements, including ISO 15848-1-BH-CO3 and API 641 1st edition. The G4XZ valve can be used in hydrofluoric acid (HF) alkylation trade processes together with:
Blending
Crude desalting
Gas vegetation
Isomerization
Light ends
Sulphur crops
Chlorine
Anhydrous hydrochloric acid (HCl)
Hydrofluoric acid (HF)
The versatile G4XZ valve additionally can be used for deadly, toxic and sub-zero fluid services similar to chlorine, anhydrous hydrogen chloride, phosgene, propylene oxide, isobutane and HF acid.
Reduced fugitive emissions
Operators can set up the Durco G4XZ valve with confidence in functions with risky air pollution and hazardous fluids. เกจ์ลมsumo has undergone rigorous testing and is certified to the most stringent trade standards, together with ISO 15848-1-BH-CO3 (2,500 mechanical cycles) and API 641 1st version.
Engineered for safety
The G4XZ valve ensures increased plant and personnel security through its fire-safe design and construction that complies with API 607 7th edition and ISO 10497 2010 fire-safe requirements (for exterior leakage only).
Improved reliability and uptime
The tight shut-off performance is repeatable and reliable to attenuate unforeseen downtime; The G4XZ valve design doesn’t require lubrication for sealing. Instead, the plug can simply be adjusted additional into the sleeve to improve sealing capability.
Simplified, in-line upkeep
Design options an independent plug, packing and prime cap seal that permit simple adjustment or re-energization of seals as needed.
Share