เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Fluid Components International’s dual alarm FLT93 Series circulate switch supplies an early warning alert to the potential of dry working circumstances, cavitation and different pump points that can lead to emergency shutdowns and costly maintenance.
The FLT93 Series move swap reliably screens the flow and temperature of liquids, gases, and slurries. – Image: Fluid Components International
FCI’s FLT93 Series circulate swap reliably screens the circulate and temperature of liquids, gases, and slurries. It is designed for pump wet/dry detection, the place sudden, unexpected reductions in media move rates can depart pumps vulnerable to over-heating situations that shutdown process lines and require troubleshooting and fixing. The SIL2 rated instrument is meant for heavy-duty, potentially hazardous course of trade environments and comes with a comprehensive list of global security approvals.
differential pressure gauge ราคา has a no transferring parts design and presents a sturdy scheme for pump protection with its twin alarm functionality. With Alarm 1, the swap detects a low flow situation wherever between 0.01 and three ft per second FPS (0.003–0.9 m per second MPS). This low flow alarm is a pre-warning signal for the control system or operator who can then determine to keep the pump running or to shut it down.
If an Alarm 2 happens because the feed line to the pump is running dry, this may be an emergency signal to shut down the pump immediately as a outcome of the bearings now see fuel as an alternative of a liquid as a heat switch media. In such situations, the temperature of the bearings might rise very fast. Using a flow switch prevents permanent damage to the pump’s bearings.
Share