เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

The EuroFlo Industrial Pump system retains Tunnel boring machine (TBM) cool by a continuous water provide. The Cross Rail venture is an east-west rail route that passes under the city of London using new twin-bore 21km tunnels.
เกจวัดแรงดันออกซิเจน and the tanks are situated on the floor; the water is pumped from there right down to the shaft and all along the tunnel as a lot as the TBM. Once the water has handed through the TBM system the remaining water comes back by way of a filtration system to the tanks on the surface, out of the tunnel.
The water circuit provides 20 l/s to each TBM and 8 l/s is used in the TBM for various works and 12 l/s returns to the tanks. The inlet strain wanted ranges between four and 10 bar. On one website three TBM’s are working and the pump system delivers 60 l/s, with the gear consisting of one single tank (3200m3) and one industrial pump used per tunnel. On one other website, the set up support’s the excavation with only one TBM with 20 litres/second and the water storage tank capacity of 1100m3
EuroFlo use 37 kW vertical multistage Industrial pumps for the cooling system whereas the TBM excavates by way of a major underground section of the Cross rail project.
Share