เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

AJT Engineering Install Main Inlet Valve at Hydro Power Station

The highly skilled web site staff at AJT Engineering has recently accomplished the installation of a model new 30″ Main Inlet Valve for a client’s small hydro energy station.
เครื่องมือที่ใช้วัดความดันคือ , combined with a Rotork SI-3 failsafe actuator, now offers the client with full automation in comparability with the earlier handbook operation.
AJT designed, manufactured and installed a brand new spool piece in-house to match existing face to face dimensions. Whilst Cadherent provided designs for a support for the Rotork actuators substantial failsafe spring mechanism – this too was then fabricated by AJT at our services in Aberdeen.
The installation was then completed off with new galvanised handrailing to guard from the pit opening.
Many thanks go to all our valued suppliers and contractors who proceed to make these tasks attainable: Cadherent, Stoddard Crane Hire, VAG Group, Gareth Beck, Rotork, KGAL Consulting Engineers Ltd.
Share