เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Vogelsang presents wastewater disposal options for buses

German pump manufacturer Vogelsang will showcase its award-winning RoadPump solutions for hygienic wastewater disposal from buses on the BUS2BUS business event on 27–28 April in Berlin.
The RoadPump Plus sequence was designed for service station and car park operators – Image: Vogelsang.
The RoadPump Eco sequence from Vogelsang presents an economical wastewater disposal system for smaller bus firms. The RoadPump Plus series was designed for service station and automobile park operators. เกจวัดแรงดันน้ำราคา features a drinking water filling system and so covers all water related service wants. In addition, it can be geared up with various payment methods and can be used with out an operator or operator supervision.
The RoadPump disposal methods are outfitted with a Vogelsang rotary lobe pump from the VX series with a compact and strong design. The operation of the rotary lobe pump isn’t affected by foreign objects within the wastewater. All of these disposal systems can be linked to the CollectingMax drip pan, which collects wastewater drained through conventional strategies. The wastewater collected is then pumped into the sewer system or into a set tank.
The BusPlug is an easy-to-fit suction connection for bus waste tanks which ensures quick and hygienic wastewater disposal. It connects the bus bathroom tank and the suction station with a hose, making a steady disposal system.
Harald Vogelsang, managing director of Vogelsang GmbH & Co KG, mentioned: “Bus, service station and truck cease operators can select from totally different collection based on their needs. The spectrum ranges from cellular to stationary use, from pure wastewater disposal to the supply of flushing and drinking water.”
The Vogelsang group will be in Hall 21, Booth 204 at BUS2BUS.
Share