เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Thompson Pump and Manufacturing Company, producers of professional quality portable bypass and dewatering pumps, recently featured its 6 in solids dealing with pump with Enviroprime System at this year’s Water & Wastewater Equipment, Treatment & Transport (WWETT).
The Thompson Pump 6 in compressor-assisted solids handling pump (6JSCE) is designed for sewer bypass, emergency response and any high-head/high-volume functions. – Image: Thompson Pump and Manufacturing Company
The Thompson Pump 6 in compressor-assisted solids dealing with pump (6JSCE) is designed for sewer bypass, emergency response and any high-head/high-volume applications. With its heavy-duty cast-iron construction and fast priming capabilities, it could possibly cope with flows as a lot as 2,680 gpm and heads up to 190 ft, with most solids handling up to 3 in. เครื่องวัดแรงดันเกจที่นิยมใช้ -suction centrifugal pump can dry-prime and re-prime automatically and is equipped with the Enviroprime System that doesn’t permit product blow-by of pumped supplies.
Chris Thompson, president of Thompson Pump and Manufacturing Company, said: “Our JSC collection pumps are highly effective, dependable, constructed for longevity and provide exceptional ROI, and this pump leads the business in municipal, construction and industrial functions.”
Share