เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

NETZSCH Pumps USA Announces

หลักการทำงานของเกจ์วัดแก๊ส as the PERIPRO™ Peristaltic Pump National Sales Manager
NETZSCH Pumps USA is proud to announce that Tom Eisemon joined the NETZSCH group as the PERIPRO™ Peristaltic Pump National Sales Manager. Because of his extensive experience with peristaltic pumps, Tom will be responsible for the development and implementation of the Business Plan for our PERIPRO™ Pumps. Tom involves NETZSCH with over 14 years of experience with the peristaltic pump market and over 20 years of experience with constructive displacement pumps. Feel free to contact him at http://bitly.ws/wcke. Or call us at 610-363-8010
NETZSCH is the world’s largest producer of progressing cavity pumps, rotary lobe pumps,
multiple screw pumps, and now peristaltic pumps, grinders and macerators, metering methods
and equipment. NETZSCH provides pumps and methods to industrial and municipal markets
globally.
###
For more info contact:
Kristin Nugent
McNeil, Gray & Rice Inc.
(617) 367-0100, ext.148
Kristin.nugent@mgr1.com
About NETZSCH Pumps & Systems
NETZSCH Pumps & Systems has served markets worldwide for more than 60 years, offering custom-made, sophisticated options for applications in each industry sort. Experts in complicated fluid dealing with, NETZSCH supplies NEMO® progressing cavity pumps, TORNADO® rotary lobe pumps, and NOTOS® screw pumps, PERIPRO™ peristaltic pumps in addition to N.Mac® twin shaft grinders, macerators, barrel emptying items, metering technology and accessories. With a workforce of greater than 2,200, NETZSCH Pumps & Systems is the biggest business unit in the NETZSCH Group, with annual gross sales of greater than 380 million Euros.
Share