เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Meet the Member – TÜV SÜD National Engineering Laboratory

TÜV SÜD pressure gauge octa , a world-leading authority on circulate measurement, has been at the forefront of flow measurement know-how for over 60 years. It can be the UK’s Designated Institute for Flow Measurement and a part of the UK’s National Measurement System (NMS). Being a part of the NMS enables us to keep up and develop intensive full-scale take a look at facilities for a range of fluids. These facilities supply trade the opportunity to test merchandise at full scale in a managed laboratory setting, previous to set up in a real-world setting.
The company’s expertise of valve testing is unparalleled with an extended history of supplying manufacturers and valve end-users with unbiased and correct take a look at information. In addition, to physical testing of valves, TÜV SÜD also has an in-house Computational Fluid Dynamics team of experts and has began work on CCUS and hydrogen testing facilities.
Share