เครื่องมือควบคุมแรงดันในระบบ Pressure Gauge หรือเกจวัดแรงดัน

จำหน่ายเกจวัดแรงดันโดย pressurethai เรารวบรวมเกจคุณภาพสูงมาไว้ให้คุณที่นี่

Hayward Tyler awarded pump contract for ITER fusion project

Hayward Tyler Inc and its sister firm Energy Steel have been awarded multi-million greenback contracts to support the ITER venture in France.
The ITER Project, St-Paul-lez-Durance, France, October 2021 – Image © Les Nouveaux Médias/SNC ENGAGE.
Hayward Tyler’s contract covers variable drive booster pumps while Energy Steel will provide 62 solenoid valve and cubicle packages.
The ITER challenge is a joint international research and improvement project to demonstrate the scientific and technical feasibility of fusion energy. The demonstration facility is underneath building in St-Paul-lez-Durance in France, and would be the largest fusion experimental reactor in the world.
Hayward Tyler’s booster pumps might be an integral a part of the drying system for the Tokamak Cooling Water System (TCWS). The pumps will be designed, constructed and examined at Hayward Tyler Inc in Colchester, Vermont, USA.
Hayward Tyler and Energy Steel are each a part of the Engineered Pumps and Motors Division of Avingtrans plc.
เครื่องมือที่ใช้วัดความดัน are elated that two of our corporations can supply products that may contribute to this ambitious challenge,” said Mike Turmelle, managing director of Avingtrans’ Engineered Pumps and Motors Division. “We’re dedicated and proud to contribute to the advanced nuclear industry.” These contracts observe earlier awards that ITER has made to Avingtrans’ Engineered Pumps and Motors Division.
Share